Nowe otwierające się drzwi

 

Kiedy w 1989 roku opadła Żelazna Kurtyna, DPM miał już dostęp do milionów ludzi, z którymi wcześniej nie był możliwy żaden bezpośredni kontakt. Nadawano do Rosji w wierze, mimo że nie pojawiały się sygnały zwrotne. Wraz z opadnięciem Żelaznej Kurtyny, listy zaczęły zalewać biura DPM.

W tamtym czasie młody Holender, który pracował już w Europie Wschodniej, otworzył biuro DPM na Europę Wschodnią i Wspólnotę Niepodległych Państw (kraje byłego Związku Radzieckiego). On i jego współpracownicy spotkali się z setkami pastorów oraz młodych wierzących, którzy słyszeli audycje radiowe i pragnęli poznać więcej nauczania Dereka. Od razu zaczęto tłumaczyć książki i od tamtego czasu w rosyjskim i innych językach Europy Wschodniej wydrukowano już ponad półtora miliona książek.

W tym samym czasie rozwinęła się szkoła biblijna na wideo – zawierająca nauczania z „Podstaw wiary chrześcijańskiej” (seria dziesięciu kaset wideo ze skondensowanym nauczaniem „The Spirit-filled Believer’s Handbook”) oraz ponad dwadzieścia godzin innego podstawowego nauczania.

W maju 1993 roku DPM zorganizował konferencję w Moskwie dla tysiąca przywódców, którzy zjechali się z miejsc tak odległych, jak np. Magadan na wschodnich krańcach Rosji. Oprócz podstawowego nauczania Dereka – obejmującego dzieło krzyża, uwolnienie od przekleństwa, uwolnienie od demonów, chrzest w Duchu Świętym i dary duchowe – doszło tam do pojednania pomiędzy przedstawicielami różnych grup, jak również do uzdrowienia głębokich ran powstałych wskutek życia pod represyjnym reżimem. Derek powiedział:

„To uwielbienie było zupełnie inne od wszystkiego, czego do tej pory doświadczyłem. Ludzie byli tak entuzjastyczni! Mogli śpiewać „Jezus jest Panem” dwadzieścia razy. Byli tak wygłodniali Bożego Słowa. Cóż to za zaszczyt móc uczyć takich ludzi!”.

W kolejnym roku otworzono trzydzieści cztery szkoły biblijne we Wspólnocie Niepodległych Państw. Rok później Derek i Ruth byli w Ałmatach w Kazachstanie, w Azji Środkowej, na podobnej konferencji dla ludzi z południowych republik Wspólnoty.

Derek przypisywał ten rozwój swej modlitwie wypowiedzianej podczas urlopu w 1990 roku. Powiedział wtedy Bogu:

„Wszystko to oddaję Tobie, Panie. Każdą książkę, każdą kasetę audio czy wideo, każdą audycję radiową, wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem albo zrobię w przyszłości. To nie należy do mnie. Zostawiam to w twoich rękach. Zrób z tym, co chcesz”.

Od tamtego czasu zasięg służby zwiększył się w bezprzykładny sposób.

Dobrym tego przykładem jest Indonezja. Od 1990 roku DPM wydał ponad trzysta tysięcy egzemplarzy książek Dereka – obejmujących więcej niż trzydzieści tytułów. Jego kasety były kopiowane i rozpowszechniane w całej Indonezji; planowano także tłumaczenie audycji radiowych.

Kolejnym obszarem, na którym służba rozwijała się w niezwykły sposób, były Indie, gdzie przetłumaczono dwanaście książek na języki: tamilski, hinduski, telugu i jeszcze kilka pomniejszych. Realizowane projekty obejmowały setki tysięcy książek, które były wydawane i dystrybuowane przez hinduskich współpracowników w głównych miastach i sąsiednich krajach. Derek i Ruth posługiwali w Indiach na początku 1998 roku.

W niezwykły sposób otworzyły się możliwości dystrybucji materiałów Dereka w języku hiszpańskim w całej Ameryce Łacińskiej. W 1995 roku misja DPM rozpoczęła drukowanie materiałów na Kubie, i to w legalny sposób – na rządowych maszynach drukarskich! Derek i Ruth posługiwali tam po raz pierwszy pod koniec 1996 roku. Brali również udział w dużej konferencji w Bogocie w Kolumbii w 1997 roku, gdzie setki osób poznało Pana. Szesnaście książek Dereka oraz tysiące kaset zostało wydanych w języku hiszpańskim. Misja DPM ma swoich dystrybutorów w Kostaryce, na Kubie, w Wenezueli i innych krajach latynoamerykańskich. Wydawane są również książki w brazylijskim portugalskim.

Coraz szerzej otwierają się drzwi na Bliski Wschód. W 1995 odbyła się konferencja w Turcji, a w 1996 – w Bahrajnie. Arabski program radiowy Dereka jest odbierany na całym Bliskim Wschodzie – zarówno z Seszeli, jak i z Libanu. Sześć nowych książek w języku arabskim jest w szerokim obiegu.

W czerwcu 1997 DPM rozpoczął nowe przedsięwzięcie – na Białorusi, w republice dawnego Związku Radzieckiego, przeprowadzono wideokonferencję. Zespoły, które zapewniły wstawiennictwo, uwielbienie na żywo oraz posługę, donosiły, że wpływ nauczania Dereka był tak samo potężny, jak wtedy, gdy naucza bezpośrednio na żywo.

Ogromny wpływ misji DPM odnotowano w Chinach, gdzie każdego dnia przychodziło do Pana około dwudziestu pięciu tysięcy ludzi. Oprócz audycji radiowej przetłumaczono na chiński wiele książek Dereka. Do dziś wydrukowano ich ponad sześć milionów, ale popyt jest większy niż podaż, która jest ograniczona jedynie brakiem funduszy.

Prężny rozwój misji możliwy był – i ciągle jest – dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Jednym z nich jest David Selby (mąż córki Dereka, Anny), który pracował z Derekiem od 1971 roku i przez wiele lat pełnił funkcję naczelnego dyrektora tej misji. Oprócz głównej siedziby misji w Stanach Zjednoczonych, mieszczącej się w Charlotte w Północnej Karolinie, istnieją również liczne oddziały, m.in. w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii, Singapurze, Republice Południowej Afryki, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Każdy z oddziałów został założony przez człowieka, który usłyszał Boże wezwanie, aby rozszerzyć tę służbę we własnym kraju i na polach żniwnych świata. Każdy oddział jest zarządzany przez zarząd lub dyrektorów, ale to Rada Międzynarodowa, która została ustanowiona przez Dereka, ponosi odpowiedzialność za planowanie i koordynację działań na poziomie ogólnoświatowym.

Wizja DPM została podsumowana w motto: Zdobywać niezdobytych – uczyć tych, których nie uczono.