Wydawnictwo Biały Kamyk

W ramach Fundacji Dereka Prince’a zostało założone Wydawnictwo Biały Kamyk, w którym wydawane są książki Dereka Prince’a. Naszym celem jest przybliżanie prawd biblijnych – a w szczególności przesłania Ewangelii Chrystusowej – za pomocą nauczania Dereka. Pragniemy, aby każdy człowiek miał sposobność zapoznania się z Dobrą Wiadomością o ratunku w Chrystusie i aby mógł nieustannie wzrastać w wierze i zaufaniu do Boga – jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.