Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Fundacja Dereka Prince’a jest częścią międzynarodowej misji chrześcijańskiej Derek Prince Ministries (DPM), która posiada ponad 45 biur i przedstawicielstw w różnych częściach świata.

Naszą misją jest zaspokajanie duchowego głodu – głosząc prawdy Ewangelii Chrystusowej poprzez nauczanie Dereka Prince’a – za pomocą wykładów, książek oraz materiałów audio i wideo. Nasze materiały dostępne są w ponad stu językach.

Każdego roku setki tysięcy – zarówno nowonawróconych, jak i dojrzałych chrześcijan – doświadcza zwycięstwa, wolności i pokoju poprzez mądrość zawartą w nauczaniu Dereka Prince’a. Świadectwa, które dostajemy od wierzących z Polski oraz z innych części świata, pokazują nam, że Bóg wciąż używa jego nauczania i zmienia życie wielu ludzi, uzdalniając ich do doświadczania pełni Bożego błogosławieństwa.

Poprzez nasze działania misyjne, wspierane przez indywidualne osoby – takie jak Ty oraz kościoły – takie jak Twój, zaspokajamy duchowy głód, przybliżając ludziom przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dostarczamy biblijne materiały zarówno dla indywidualnych wierzących, jak i dla pastorów czy domowych grup biblijnych, starających się o lepsze zrozumienie prawd Bożego Słowa i pragnących nieustannie wzrastać duchowo.

Name

Email address

Message