Czasy ostateczne

Price

zł30.00

Quantity

Biblia odsłania to, co ma się wydarzyć w czasach ostatecznych.

Czy chcesz poznać Boży plan dla świata?

 

                Kiedy zdamy sobie sprawę, że co najmniej jedna czwarta Bożego Słowa to słowa prorocze, wówczas – jak zauważa Derek Prince – zaczynamy sięgać po nie z nową wizją i z ogromnym wyczekiwaniem. Dzięki solidnym, naukowym rozważaniom oraz pełnym optymizmu, osobistym refleksjom ten darzony zaufaniem nauczyciel Biblii pomoże ci zrozumieć, czego należy oczekiwać, gdy czas zbliża się ku końcowi.

                Chociaż Boże „tajemnice” pozostaną ukryte, wierzący mogą badać to, co zostało objawione, oraz postępować zgodnie z tym, co Bóg przed nimi odsłania. Dowiedz się, w jaki sposób takie postępowanie zapewni nasze przetrwanie i ostateczne zwycięstwo – oraz umożliwi Kościołowi wypełnienie misji w czasach ostatecznych.