Bóg troszczy się o sieroty, wdowy, ubogich i uciśnionych

W tym jakże aktualnym poselstwie Derek Prince odkrywa miarę, według której Bóg przez wieki oceniał sprawiedliwość swojego ludu – ich praktyczną troskę o sieroty, wdowy, ubogich i uciśnionych. Bóg nadal ocenia nas przy pomocy tej miary! Ta mała książeczka otworzy twoje oczy na silny akcent, jaki Biblia kładzie na naszej odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkich potrzebujących.

Price

zł6.00

Quantity