Bóg troszczy się o sieroty, wdowy, ubogich i uciśnionych

Price

zł6.00

Quantity

W tym jakże aktualnym poselstwie Derek Prince odkrywa miarę, według której Bóg przez wieki oceniał sprawiedliwość swojego ludu – ich praktyczną troskę o sieroty, wdowy, ubogich i uciśnionych. Bóg nadal ocenia nas przy pomocy tej miary! Ta mała książeczka otworzy twoje oczy na silny akcent, jaki Biblia kładzie na naszej odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkich potrzebujących.