Moc ogłaszanego Słowa Bożego

Price

zł19.00

Quantity

Poprzez ogłaszanie Słowa Bożego uwalniana jest ogromna moc. Wielu chrześcijan nie jest świadomych tego ogromnego potencjału, który jest dla nich dostępny. Słowo Boże jest pełne mocy i skuteczne we wszelkich sytuacjach, od indywidualnych potrzeb po sprawy międzynarodowe.

                W ciągu swojej wieloletniej służby Derek Prince proklamował Słowo Boże każdego dnia. Wiedział z własnego doświadczenia, jak ogromny wpływ może mieć taka proklamacja na zmianę duchowej atmosfery.

                Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoimy, gdy ogłaszamy Słowo Boże w okolicznościach, w jakich się znajdujemy, uwalniamy twórczą moc Boga, zdolną je przemienić. Każdy wierzący ma zarówno przywilej, jak i obowiązek ogłaszania Słowa Bożego.

                W niniejszej książce Derek Prince kładzie najpierw biblijny fundament, a następnie radzi, jak te zasady zastosować w praktyce. Ponadto ważne fragmenty Pisma zostały w pomocny sposób pogrupowane tak, by można ich było używać na co dzień. Ucząc się stosować Boże Słowo we własnym życiu, zauważysz także inne fragmenty Pisma, które będą dotyczyć napotkanych przez ciebie sytuacji. Na końcu każdego rozdziału z proklamacjami zamieszczono dodatkowe strony, na których możesz zapisywać własne proklamacje, dodając je do już istniejącego zbioru.